begivenhed

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Vestjysk Jagthundeklub 2019

  • Dato: 08/03/2019
  • Kategori: Begivenheder


Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling torsdag den 2. maj 2019 kl. 20.00 efter træningen og forventers at afslutte ca. kl. 21.30.

Generalforsamlingen afholdes under åben himmel på træningsbanen i Voldgade og der serveres pølser fra grill til fremmødte.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4) Indkomne forslag

5) Fastlæggelse af kontingent.  (Bestyrelsen foreslår kontingentet fastholdes på kr. 50,-)

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

                        På valg er:

                        Bo Jürgensen (tager imod genvalg)

                        Jes Gylling (tager imod genvalg)

                        Bjarne Jensen (tager imod genvalg)

7) Valg af suppleanter

                        1. supplant :               Svend Åge Poulsen

                        2. supplant :               skal findes

8) Valg af to revisorer og 2 revisorsuppleanter

                        Revisorer :       Poul E Hansen/Flemming Breinholt.

                        Revisorsupp.:  skal findes

                       

9) Eventuelt.nyhed

Betaling for træning via netbank. (Mobilepay er på vej!)

  • Dato: 17/02/2018
  • Kategori: Nyheder

Betaling for jagt- og familiehundetræning forår 2018:

Betaling kan ske ved bankoverførsel til:

Nordea: Reg.nr. 9617  Kontonr.: 5902898613 

med angivelse af for- og efternavn, samt holdinfo.

Ved evt. spørgsmål kan kasserer Bo Jürgensen kontaktes på 51224434 el. mail blj@jurgbi.dk